Majątek 2012

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2012
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 56 151,45 56 151,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 105 946,60 1 936 510,18
 z czego :    
środki trwałe    011 1 309 116,08 1 139 679,66
poz.śr.trwałe    013 796 830,52 796 830,52
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 162 098,05 1 992 661,63

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 22.05.2012
Data udostępnienia informacji: 22.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2012 13:25 Dodanie informacji Marek Telecki