Majątek 2011

Aktywa trwałeStan na 01.01.2011
 Wartość bruttoUmorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne52 485,4552 485,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem2 048 302,301 847 379,12
 z czego :  
środki trwałe    0111 309 116,081 108 192,90
poz.śr.trwałe    013739 186,22739 186,22
III. Należności długoterminowe0,000,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
Suma2 100 787,751 899 864,57

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 24.02.2011
Data udostępnienia informacji: 25.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:04 Aktualizacja treści Marek Telecki
27.04.2015 14:03 Aktualizacja treści Marek Telecki
25.02.2011 13:43 Dodanie informacji Marek Telecki