Majątek 2010

 

Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2010
 
Wartość brutto
Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne
52 485,45
52 485,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem
2 069 793,70
1 837 324,54
 z czego :
  
środki trwałe    011
1 309 223,22
1 076 754,06
poz.śr.trwałe    013
760 570,48
760 570,48
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
Suma
2 122 279,15
1 889 809,99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.01.2010
Data udostępnienia informacji: 05.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:05 Aktualizacja treści Marek Telecki
27.04.2015 14:03 Aktualizacja treści Marek Telecki
05.10.2010 13:58 Dodanie informacji Marek Telecki