Majątek 2009

Aktywa trwałeStan na 01.01.2008 Stan na 31.12.2008 
 Wartość bruttoUmorzenieWartość bruttoUmorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne36 928,8536 928,8548 201,6548 201,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem1 983 284,111 695 007,182 058 541,021 801 746,21
 z czego :    
środki trwałe    0111 303 935,741 015 658,811 303 935,741 047 140,93
poz.śr.trwałe    013679 348,37679 348,37754 605,28754 605,28
III. Należności długoterminowe0,000,000,000,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00
Suma2 020 212,961 731 936,032 106 742,671 849 947,86

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.01.2009
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:06 Aktualizacja treści Marek Telecki