Budżet 2019

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         5 500,00 zł
  061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów           500,00 zł
  069 Wpływy z różnych opłat           500,00 zł
  097 Wpływy z różnych dochodów       12 000,00 zł
  RAZEM       18 500,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         8 260,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  2 498 940,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     219 081,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     500 364,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       68 975,00 zł
  4170 wynagrodzenia bezosobowe         8 392,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       32 868,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 000,00 zł
  4260 zakup energii     147 994,00 zł
  4270 zakup usług remontowych         4 600,00 zł
  4280 zakup usług medycznych         3 000,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych       22 970,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          3 200,00 zł
  4430 różne opłaty i składki           200,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     143 502,00 zł
  4700 szkolenia pracowników         1 056,00 zł
  6050 wydatki inwestycyjne                  -   zł
  RAZEM  3 665 402,00 zł
   
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek                  -   zł
       
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       14 960,00 zł
  4190 zakup nagród         4 800,00 zł
  4430 rózne opłaty i składki                  -   zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia         9 000,00 zł
  RAZEM       28 760,00 zł
   
   
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80152 4010 wynagrodzenia osobowe       74 011,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         6 417,00 zł
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne       13 995,00 zł
    4120 składki na fundusz pracy         1 971,00 zł
    4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         5 838,00 zł
2 801 80195 4300 realizacja zadań Rad dzielnic w ramach konkursów         6 000,00 zł
         
3 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         2 423,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe     759 059,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     107 479,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     158 233,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       21 825,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       11 420,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek                  -   zł
  4260 zakup energii     141 888,00 zł
  4270 zakup usług remontowych                  -   zł
  4280 zakup usług medycznych         1 800,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych         3 400,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          2 000,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych       50 852,00 zł
  4700 szkolenia pracowników           300,00 zł
4 801 80148 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.           400,00 zł
4010 wynagrodzenia osobowe       85 625,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         7 648,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne       16 932,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy         2 335,00 zł
  4260 zakup energii         3 859,00 zł
  4280 zakup usług medycznych           300,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         3 438,00 zł
  4700 szkolenia pracowników           138,00 zł
      RAZEM  1 489 586,00 zł
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK
   
   
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       70 000,00 zł
  WYDATKI       70 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       30 000,00 zł
  WYDATKI       30 000,00 zł
2 801 80148 DOCHODY       60 100,00 zł
  WYDATKI       60 100,00 zł
      RAZEM     320 200,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2019 09:44 Dodanie informacji Marek Telecki