Budżet 2018

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         4 500,00 zł
  069 Wpływy z różnych opłat         1 000,00 zł
  097 Wpływy z różnych dochodów       12 000,00 zł
  RAZEM       17 500,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         7 578,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  2 397 372,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     205 517,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     490 570,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       67 628,00 zł
  4170 wynagrodzenia bezosobowe         8 192,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       29 843,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 344,00 zł
  4260 zakup energii     143 110,00 zł
  4270 zakup usług remontowych                  -   zł
  4280 zakup usług medycznych         3 000,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych         9 446,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          3 200,00 zł
  4430 różne opłaty i składki           200,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     131 004,00 zł
  4700 szkolenia pracowników         1 000,00 zł
  6050 wydatki inwestycyjne                  -   zł
  RAZEM  3 499 004,00 zł
   
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 000,00 zł
       
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       15 400,00 zł
  4190 zakup nagród         4 000,00 zł
  4430 rózne opłaty i składki         1 000,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia         7 500,00 zł
  RAZEM       29 900,00 zł
   
   
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80152 4010 wynagrodzenia osobowe       75 484,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         3 626,00 zł
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne       13 765,00 zł
    4120 składki na fundusz pracy         1 938,00 zł
    4210 zakup materiałów i wyposażenia         2 443,00 zł
    4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek           293,00 zł
    4260 zakup energii         4 884,00 zł
    4300 zakup usług pozostałych         1 075,00 zł
    4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         3 935,00 zł
2 801 80195 4300 realizacja zadań Rad dzielnic w ramach konkursów       16 500,00 zł
         
3 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         4 638,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  1 367 244,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     152 483,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     287 453,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       39 646,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       16 474,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 363,00 zł
  4260 zakup energii     141 888,00 zł
  4270 zakup usług remontowych                  -   zł
  4280 zakup usług medycznych         2 600,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych       18 449,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          2 500,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych       87 449,00 zł
4 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       90 933,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         7 902,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne       18 705,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy         2 580,00 zł
  4260 zakup energii         3 859,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         4 200,00 zł
      RAZEM  2 374 309,00 zł
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK
   
   
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       70 000,00 zł
  WYDATKI       70 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       55 000,00 zł
  WYDATKI       55 000,00 zł
2 801 80148 DOCHODY     111 100,00 zł
  WYDATKI     111 100,00 zł
      RAZEM     472 200,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2019 09:41 Dodanie informacji Marek Telecki