Budżet 2017

PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 stan na 01.01.2017
   
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80110 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         4 500,00 zł
  069 Wpływy z różnych opłat         1 000,00 zł
  097 Wpływy z różnych dochodów       12 000,00 zł
  RAZEM       17 500,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         7 169,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  2 443 168,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     194 348,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     470 243,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       64 844,00 zł
  4170 wynagrodzenia bezosobowe         8 192,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       27 715,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 386,00 zł
  4260 zakup energii     145 154,00 zł
  4270 zakup usług remontowych       50 000,00 zł
  4280 zakup usług medycznych         3 000,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych         8 872,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          3 200,00 zł
  4430 różne opłaty i składki           200,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     125 870,00 zł
  4700 szkolenia pracowników         1 000,00 zł
  6050 wydatki inwestycyjne         5 000,00 zł
  RAZEM  3 559 361,00 zł
   
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 500,00 zł
       
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       16 400,00 zł
  4190 zakup nagród         5 000,00 zł
  4430 rózne opłaty i składki         1 700,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       10 800,00 zł
  RAZEM       35 400,00 zł
   
   
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80150 4010 wynagrodzenia osobowe       42 657,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         3 647,00 zł
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne         8 057,00 zł
    4120 składki na fundusz pracy         1 134,00 zł
    4210 zakup materiałów i wyposażenia         2 571,00 zł
    4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek           270,00 zł
    4260 zakup energii         3 428,00 zł
    4300 zakup usług pozostałych         1 249,00 zł
    4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         2 434,00 zł
2 851 85156 4130 skł. Na ubezp. Zdrowotne           378,00 zł
         
3 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         7 573,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  1 942 353,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     156 791,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     374 474,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       51 646,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       26 534,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 344,00 zł
  4260 zakup energii     140 312,00 zł
  4270 zakup usług remontowych         1 500,00 zł
  4280 zakup usług medycznych         2 600,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych       19 849,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          3 800,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     114 893,00 zł
4 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       95 439,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         7 476,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne       18 449,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy         2 545,00 zł
  4260 zakup energii         4 264,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         4 025,00 zł
      RAZEM  3 041 692,00 zł
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK
   
   
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       55 000,00 zł
  WYDATKI       55 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       66 000,00 zł
  WYDATKI       66 000,00 zł
2 801 80148 DOCHODY     110 100,00 zł
  WYDATKI     110 100,00 zł
      RAZEM     462 200,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 15.11.2017