Budżet 2016

PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 stan na 01.01.2016
   
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80110 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         6 500,00 zł
  069 Wpływy z różnych opłat         1 000,00 zł
  097 Wpływy z różnych dochodów       10 000,00 zł
  RAZEM       17 500,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 565,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  2 209 278,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     193 481,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     447 235,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       61 684,00 zł
  4170 wynagrodzenia bezosobowe         8 392,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       23 234,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 196,00 zł
  4260 zakup energii     153 875,00 zł
  4270 zakup usług remontowych       30 000,00 zł
  4280 zakup usług medycznych         3 000,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych       11 640,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          4 000,00 zł
  4430 różne opłaty i składki           100,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     127 766,00 zł
  4700 szkolenia pracowników         1 000,00 zł
  RAZEM  3 283 446,00 zł
   
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         5 000,00 zł
       
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       14 400,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       17 500,00 zł
  RAZEM       36 900,00 zł
   
   
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80150 4010 wynagrodzenia osobowe       77 945,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         6 797,00 zł
    4110 składki na ubezpieczenie społeczne       13 562,00 zł
    4120 składki na fundusz pracy         1 910,00 zł
    4210 zakup materiałów i wyposażenia         2 260,00 zł
    4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 460,00 zł
    4260 zakup energii         5 532,00 zł
    4300 zakup usług pozostałych           981,00 zł
    4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         4 545,00 zł
2 854 85412 4110 składki na ubezpieczenie społeczne           201,00 zł
    4120 składki na fundusz pracy             29,00 zł
    4170 wynagrodzenia bezosobowe         1 170,00 zł
3 854 85415 3240 stypendia szkolne         5 100,00 zł
         
4 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 373,00 zł
  4010 wynagrodzenia osobowe  1 771 189,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     150 148,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne     359 495,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy       49 550,00 zł
  4210 zakup materiałów i wyposażenia       25 916,00 zł
  4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 544,00 zł
  4260 zakup energii     141 019,00 zł
  4270 zakup usług remontowych         1 500,00 zł
  4280 zakup usług medycznych         2 600,00 zł
  4300 zakup usług pozostałych       20 859,00 zł
  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          4 420,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     108 768,00 zł
5 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       85 330,00 zł
  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         7 259,00 zł
  4110 składki na ubezpieczenie społeczne       17 273,00 zł
  4120 składki na fundusz pracy         2 382,00 zł
  4260 zakup energii         4 264,00 zł
  4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         4 025,00 zł
      RAZEM  2 886 406,00 zł
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK
   
   
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       55 000,00 zł
  WYDATKI       55 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       66 000,00 zł
  WYDATKI       66 000,00 zł
2 801 80148 DOCHODY     110 100,00 zł
  WYDATKI     110 100,00 zł
      RAZEM     462 200,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 09:30 Dodanie informacji Marek Telecki