Budżet 2015

PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 stan na 01.01.2015
           
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80110 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         6 500,00 zł
      069 Wpływy z różnych opłat         1 000,00 zł
      097 Wpływy z różnych dochodów       10 000,00 zł
      RAZEM       17 500,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 887,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  2 358 888,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     199 022,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     463 787,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       65 303,00 zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe         8 892,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       27 880,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         3 000,00 zł
      4260 zakup energii     165 414,00 zł
      4270 zakup usług remontowych       30 000,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         3 000,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       12 500,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          4 320,00 zł
      4430 różne opłaty i składki           500,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     130 810,00 zł
      4700 szkolenia pracowników         1 000,00 zł
      RAZEM  3 481 203,00 zł
           
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         6 000,00 zł
           
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       12 500,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych         5 000,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia         8 500,00 zł
3 801 80148 4220 zakup środków żywnośći         4 000,00 zł
      RAZEM       36 000,00 zł
           
           
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  -   zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
2 854 85412 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                  -   zł
      4120 składki na fundusz pracy                  -   zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe                  -   zł
3 854 85415 3240 stypendia dla uczniów         8 652,00 zł
4 851 85154 4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
5 851 85154 4220 zakup środków żywnośći         7 110,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
6 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         5 559,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  1 806 025,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     146 449,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     354 062,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       49 854,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       26 830,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 000,00 zł
      4260 zakup energii     142 500,00 zł
      4270 zakup usług remontowych         1 500,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         2 600,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       20 980,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          4 420,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe                  -   zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     110 324,00 zł
7 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       90 387,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         6 598,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne       17 256,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy         2 430,00 zł
      4260 zakup energii         4 264,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         4 600,00 zł
      RAZEM  2 814 400,00 zł
           
           
           
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK
           
           
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       45 000,00 zł
      WYDATKI       45 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       66 000,00 zł
      WYDATKI       66 000,00 zł
2 801 80148 DOCHODY       96 000,00 zł
      WYDATKI       96 000,00 zł
      RAZEM     414 000,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.01.2015
Data udostępnienia informacji: 26.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2015 13:38 Dodanie informacji Marek Telecki