Budżet 2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 UL. WEJHEROWSKA 55 GDYNIA
           
PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 stan na 01.01.2013
           
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80110 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         6 500,00 zł
      0970 Wpływy z różnych dochodów           700,00 zł
      RAZEM        7 200,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         8 944,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  2 336 836,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     187 680,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     447 042,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       62 946,00 zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe         1 000,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       21 440,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         3 000,00 zł
      4260 zakup energii     140 015,00 zł
      4270 zakup usług remontowych       67 000,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         2 700,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       15 000,00 zł
      4350 zakup usług dostępu do sieci internet         1 500,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           380,00 zł
      4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         3 000,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe         1 700,00 zł
      4430 różne opłaty i składki           700,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     140 636,00 zł
      4700 szkolenia pracowników           600,00 zł
      RAZEM  3 442 119,00 zł
           
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         3 000,00 zł
                           -   zł
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       12 500,00 zł
      4270 zakup usług remontowych         4 000,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia         8 900,00 zł
3 801 80148 4220 zakup środków żywnośći         4 000,00 zł
      RAZEM       32 400,00 zł
           
           
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  -   zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
2 854 85412 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                  -   zł
      4120 składki na fundusz pracy                  -   zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe                  -   zł
3 854 85415 3240 stypendia dla uczniów         3 240,00 zł
4 851 85154 4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
5 851 85154 4220 zakup środków żywnośći         6 823,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
6 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 747,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  1 776 981,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     140 933,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     344 111,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       48 452,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       21 500,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 000,00 zł
      4260 zakup energii     116 775,00 zł
      4270 zakup usług remontowych                  -   zł
      4280 zakup usług medycznych         2 400,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       21 770,00 zł
      4350 zakup usług dostępu do sieci internet         1 500,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           380,00 zł
      4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         3 000,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe         1 500,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     110 234,00 zł
7 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       81 169,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         6 483,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne       15 611,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy         2 198,00 zł
      4260 zakup energii         4 305,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         3 738,00 zł
      RAZEM  2 721 850,00 zł
           
           
           
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK
           
           
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       40 000,00 zł
      WYDATKI       40 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       66 500,00 zł
      WYDATKI       66 500,00 zł
2 801 80148 DOCHODY       94 000,00 zł
      WYDATKI       94 000,00 zł
      RAZEM     401 000,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 02.01.2013
Data udostępnienia informacji: 23.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2014 08:30 Dodanie informacji Marek Telecki