Budżet 2012

PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012 stan na 01.01.2012
           
           
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         8 625,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  2 118 336,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     184 699,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     354 667,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       56 424,00 zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe         1 000,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       17 450,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         7 000,00 zł
      4260 zakup energii     140 015,00 zł
      4270 zakup usług remontowych       37 000,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         2 500,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       13 800,00 zł
      4350 zakup usług dostępu do sieci internet         1 710,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           380,00 zł
      4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         3 000,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe         1 900,00 zł
      4430 różne opłaty i składki           600,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     143 020,00 zł
      4700 szkolenia pracowników           600,00 zł
      RAZEM  3 092 726,00 zł
           
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 500,00 zł
                           -   zł
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       12 500,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       12 100,00 zł
3 801 80148 4220 zakup środków żywnośći         4 000,00 zł
      RAZEM       30 100,00 zł
           
           
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  -   zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
2 854 85412 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                  -   zł
      4120 składki na fundusz pracy                  -   zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe                  -   zł
3 854 85415 3240 stypendia dla uczniów         4 050,00 zł
4 851 85154 4300 zakup usług pozostałych         3 300,00 zł
5 851 85154 4220 zakup środków żywnośći         6 948,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
6 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 596,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  1 650 014,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     140 642,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     275 761,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       43 871,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       14 000,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         6 000,00 zł
      4260 zakup energii     116 775,00 zł
      4270 zakup usług remontowych         4 000,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         2 200,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       20 180,00 zł
      4350 zakup usług dostępu do sieci internet         1 710,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           380,00 zł
      4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         3 000,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe         1 500,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     118 298,00 zł
7 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       81 169,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         6 427,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne       13 490,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy         2 146,00 zł
      4260 zakup energii         4 305,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         3 738,00 zł
      RAZEM  2 530 500,00 zł
           
           
           
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK
           
           
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 PRZYCHODY       25 000,00 zł
      WYDATKI       25 000,00 zł
2 801 80110 PRZYCHODY       44 505,00 zł
      WYDATKI       44 505,00 zł
2 801 80148 PRZYCHODY       90 000,00 zł
      WYDATKI       90 000,00 zł
      RAZEM     319 010,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 22.05.2012
Data udostępnienia informacji: 22.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2012 13:23 Dodanie informacji Marek Telecki