Budżet 2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 UL. WEJHEROWSKA 55 GDYNIA
      
PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 stan na 01.01.2011
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801203020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        6 899,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 2 070 860,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    179 583,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    346 568,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      55 136,00 zł
   4140wpłaty na pfon                 -   zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 000,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      17 180,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        5 000,00 zł
   4260zakup energii    125 348,00 zł
   4270zakup usług remontowych      62 000,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 400,00 zł
   4300zakup usług pozostałych      15 416,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 020,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          240,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        3 000,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 800,00 zł
   4430różne opłaty i składki        1 000,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych    119 588,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 -   zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 -   zł
   RAZEM 3 014 038,00 zł
      
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801204240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        1 500,00 zł
   6050renowacja bieżni        3 000,00 zł
                      -   zł
2801801954170wynagrodzenia bezosobowe      12 500,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia        7 500,00 zł
3801801484220zakup środków żywnośći        4 000,00 zł
   RAZEM      28 500,00 zł
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801954210zakup materiałów i wyposażenia                 -   zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
2854854124110składki na ubezpieczenie społeczne          182,00 zł
   4120składki na fundusz pracy            30,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 188,00 zł
3854854153240stypendia dla uczniów        7 200,00 zł
4801801464300zakup usług pozostałych                 -   zł
5851851544220zakup środków żywnośći        7 920,00 zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
6801801103020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        5 742,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 1 539 752,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    132 210,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    280 826,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      44 677,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      17 000,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        3 500,00 zł
   4260zakup energii    103 214,00 zł
   4270zakup usług remontowych        3 500,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 100,00 zł
   4300zakup usług pozostałych      16 176,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 020,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          240,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        3 000,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 500,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych      89 600,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 -   zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                 -   zł
7801801484010wynagrodzenia osobowe      81 169,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne        6 939,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne      13 910,00 zł
   4120składki na fundusz pracy        2 213,00 zł
   4260zakup energii        4 100,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych        3 471,00 zł
8900900194270zakup usług remontowych                 -   zł
      
   RAZEM 2 372 379,00 zł
      
      
SOCRATES- PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801104211zakup materiałów i wyposażenia        3 986,00 zł
   4301zakup usług pozostałych        3 986,00 zł
   4411podróże służbowe krajowe        3 190,00 zł
   4421podróże służbowe ZAGRANICZNE      45 202,00 zł
   RAZEM      56 364,00 zł
      
      
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK
      
      
L.P.DZIAŁROZDZIAŁ KWOTA
180180120PRZYCHODY      30 400,00 zł
   WYDATKI      44 814,00 zł
280180110PRZYCHODY      48 001,00 zł
   WYDATKI      61 697,00 zł
280180148PRZYCHODY    108 000,00 zł
   WYDATKI    108 000,00 zł
   RAZEM    400 912,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 24.02.2011
Data udostępnienia informacji: 25.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:04 Aktualizacja treści Marek Telecki
25.02.2011 13:50 Aktualizacja treści Marek Telecki
25.02.2011 13:38 Dodanie informacji Marek Telecki