Budżet 2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 UL. WEJHEROWSKA 55 GDYNIA
      
PLAN WG WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 stan na 01.03.2010
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE POWIATU 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801203020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        8 831,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 2 134 640,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    166 553,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    352 230,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      56 037,00 zł
   4140wpłaty na pfon        4 800,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 500,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      12 032,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        5 000,00 zł
   4260zakup energii    122 291,00 zł
   4270zakup usług remontowych      82 000,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 500,00 zł
   4300zakup usług pozostałych      14 326,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 100,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          210,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        5 000,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 800,00 zł
   4430różne opłaty i składki        3 794,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych    117 682,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        4 000,00 zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji        1 000,00 zł
   RAZEM 3 097 326,00 zł
      
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801204240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        2 000,00 zł
   4210zakup usług pozostałych        2 000,00 zł
   4270zakup usług remontowych        5 000,00 zł
2801801954170wynagrodzenia bezosobowe      12 500,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia        4 500,00 zł
3801801484220zakup środków żywnośći        3 000,00 zł
   RAZEM      29 000,00 zł
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801954210zakup materiałów i wyposażenia        3 000,00 zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
2854854124110składki na ubezpieczenie społeczne          182,00 zł
   4120składki na fundusz pracy            30,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 188,00 zł
3854854153240stypendia dla uczniów        6 940,00 zł
4801801464300zakup usług pozostałych                 -   zł
5851851544220zakup środków żywnośći        7 920,00 zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
6801801103020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        6 061,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 1 511 117,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    120 870,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    253 147,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      40 273,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      12 000,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        3 000,00 zł
   4260zakup energii    100 697,00 zł
   4270zakup usług remontowych        3 500,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 000,00 zł
   4300zakup usług pozostałych      17 878,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 010,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          210,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        4 500,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 500,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych      90 686,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        2 568,00 zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji          500,00 zł
7801801484010wynagrodzenia osobowe      76 951,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne        6 453,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne      13 184,00 zł
   4120składki na fundusz pracy        2 097,00 zł
   4260zakup energii        3 021,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych        3 348,00 zł
8900900194270zakup usług remontowych    180 000,00 zł
      
   RAZEM 2 475 831,00 zł
      
      
SOCRATES- PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801104217zakup materiałów i wyposażenia      13 155,00 zł
   4307zakup usług pozostałych        9 169,00 zł
   4417podróże służbowe krajowe      14 162,00 zł
   4427podróże służbowe ZAGRANICZNE      30 711,00 zł
   RAZEM      67 197,00 zł
      
      
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK
      
      
L.P.DZIAŁROZDZIAŁ KWOTA
180180120PRZYCHODY      35 000,00 zł
   WYDATKI      35 000,00 zł
280180110PRZYCHODY      62 502,00 zł
   WYDATKI      62 502,00 zł
280180148PRZYCHODY      95 000,00 zł
   WYDATKI      95 000,00 zł
   RAZEM    385 004,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 01.03.2010
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:06 Aktualizacja treści Marek Telecki