Budżet 2009

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 UL. WEJHEROWSKA 55 GDYNIA
      
PLAN WG WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 stan na 31.01.2009
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE POWIATU 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801203020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        6 319,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 1 868 760,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    149 862,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    310 868,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      49 456,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 500,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      18 200,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        4 500,00 zł
   4260zakup energii    121 080,00 zł
   4270zakup usług remontowych      52 000,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 500,00 zł
   4300zakup usług pozostałych      12 926,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 100,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          210,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        5 000,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 800,00 zł
   4430różne opłaty i składki        2 500,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych    108 104,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        1 000,00 zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji          500,00 zł
   RAZEM 2 718 185,00 zł
      
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801204240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek                 -   zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
2801801954170wynagrodzenia bezosobowe      12 500,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia        3 500,00 zł
3801801104210zakup materiałów i wyposażenia                 -   zł
4801801484220zakup środków żywnośći        3 000,00 zł
   RAZEM      19 000,00 zł
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801954210zakup materiałów i wyposażenia                 -   zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
2854854124110składki na ubezpieczenie społeczne          183,00 zł
   4120składki na fundusz pracy            29,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 188,00 zł
3854854153240stypendia dla uczniów        3 744,00 zł
4801801464300zakup usług pozostałych                 -   zł
6851851544220zakup środków żywnośći        7 526,00 zł
   4300zakup usług pozostałych                 -   zł
6801801103020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        5 179,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 1 346 596,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    110 993,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    230 245,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      36 630,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      12 650,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        3 000,00 zł
   4260zakup energii      99 700,00 zł
   4270zakup usług remontowych        3 500,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 000,00 zł
   4300zakup usług pozostałych      16 295,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 180,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          210,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        4 500,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 500,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych      83 739,00 zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji          120,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        1 500,00 zł
7801801484010wynagrodzenia osobowe      71 493,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne        5 598,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne      12 152,00 zł
   4120składki na fundusz pracy        1 933,00 zł
   4260zakup energii        2 991,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych        3 032,00 zł
   RAZEM 2 069 406,00 zł
      
      
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2009 ROK
      
      
L.P.DZIAŁROZDZIAŁ KWOTA
180180120PRZYCHODY      37 000,00 zł
   WYDATKI      37 000,00 zł
280180110PRZYCHODY      64 502,00 zł
   WYDATKI      64 502,00 zł
280180148PRZYCHODY      72 900,00 zł
   WYDATKI      72 900,00 zł
   RAZEM    348 804,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.01.2009
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:06 Aktualizacja treści Marek Telecki