Budżet 2008

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 UL. WEJHEROWSKA 55 GDYNIA
      
PLAN WG WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008 stan na 01.04.2008
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE POWIATU 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801203020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        6 058,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 1 771 271,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne    128 953,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    332 721,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      46 655,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        1 000,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      11 500,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        3 000,00 zł
   4260zakup energii    117 668,00 zł
   4270zakup usług remontowych      72 600,00 zł
   4280zakup usług medycznych        2 000,00 zł
   4300zakup usług pozostałych        9 300,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 800,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          500,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        4 400,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 800,00 zł
   4430różne opłaty i składki        4 473,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych      94 270,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          750,00 zł
   4750zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji          300,00 zł
   RAZEM 2 611 019,00 zł
      
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801204240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        1 500,00 zł
   4300zakup usług pozostałych        3 000,00 zł
2801801954170wynagrodzenia bezosobowe      12 500,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia        6 000,00 zł
3801801104210zakup materiałów i wyposażenia        1 000,00 zł
4801801484220zakup środków żywnośći        2 000,00 zł
   RAZEM      26 000,00 zł
      
      
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY 
L.P.DZIAŁROZDZIAŁPARAGRAFWYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA
1801801954210zakup materiałów i wyposażenia        3 000,00 zł
   4300zakup usług pozostałych        3 300,00 zł
2854854124110składki na ubezpieczenie społeczne          531,00 zł
   4120składki na fundusz pracy            83,00 zł
   4170wynagrodzenia bezosobowe        3 386,00 zł
3854854153240stypendia dla uczniów        9 232,00 zł
4801801464300zakup usług pozostałych        5 717,00 zł
6851851544220zakup środków żywnośći        7 728,00 zł
   4300zakup usług pozostałych        4 300,00 zł
6801801103020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.        5 062,00 zł
   4010wynagrodzenia osobowe 1 375 352,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne      98 108,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne    262 754,00 zł
   4120składki na fundusz pracy      36 871,00 zł
   4210zakup materiałów i wyposażenia      12 000,00 zł
   4240zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek        2 800,00 zł
   4260zakup energii    103 490,00 zł
   4270zakup usług remontowych        4 500,00 zł
   4280zakup usług medycznych        1 600,00 zł
   4300zakup usług pozostałych        7 500,00 zł
   4350zakup usług dostępu do sieci internet        1 800,00 zł
   4360opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          500,00 zł
   4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        3 700,00 zł
   4410podróże służbowe krajowe        1 500,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych      76 510,00 zł
   4740zakup materiałów papierniniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        1 500,00 zł
7801801484010wynagrodzenia osobowe      71 466,00 zł
   4040dodatkowe wynagrodzenie roczne        4 281,00 zł
   4110składki na ubezpieczenie społeczne      13 144,00 zł
   4120składki na fundusz pracy        1 824,00 zł
   4260zakup energii        2 907,00 zł
   4440odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych        2 698,00 zł
   RAZEM 2 129 144,00 zł
      
      
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2008 ROK
      
      
L.P.DZIAŁROZDZIAŁ KWOTA
180180120PRZYCHODY      32 500,00 zł
   WYDATKI      32 500,00 zł
280180110PRZYCHODY      61 300,00 zł
   WYDATKI      61 300,00 zł
280180148PRZYCHODY      58 640,00 zł
   WYDATKI      58 640,00 zł
   RAZEM    304 880,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 01.04.2008
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2015 14:06 Aktualizacja treści Marek Telecki