Plan 2016

         
  Dział  801 Rozdział 80110   08-01-2016  
      data  
I.  Zatwierdzony plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2016
         
  Rodzaj zadania:   Gimnazjum nr 24      
         
      Plan na 2016r.  
  Wyszczególnienie § kwota  
1 2 3 6  
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   1 724 552  
A Wydatki bieżące   1 724 552  
  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 5 204  
   wynagrodzenia osobowe pracowników 401 1 207 303  
   dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 104 903  
  składki na ubezpieczenia społeczne 411 240 823  
  składki na Fundusz Pracy 412 33 217  
  zakup materiałów i wyposażenia 421 13 400  
  zakup usług pozostałych 430 12 400  
  różne opłaty i składki, opłata MYP 443 28 000  
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 79 302  
         
  Dział  801 Rozdział 80120   08-01-2016  
      data  
I.  Zatwierdzony plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2016
         
  Rodzaj zadania:   III LO      
         
      Plan na 2016r.  
  Wyszczególnienie § kwota  
1 2 3 6  
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   5 301 458  
A Wydatki bieżące   5 301 458  
  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 11 986  
   wynagrodzenia osobowe pracowników 401 3 569 025  
   dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 312 237  
  składki na ubezpieczenia społeczne 411 712 856  
  składki na Fundusz Pracy 412 98 325  
  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 414 20 000  
  wynagrodzenia bezosobowe 417 7 200  
  zakup materiałów i wyposażenia 421 30 000  
  zakup energii 426 247 000  
  zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie 428 8 000  
  zakup usług pozostałych 430 36 500  
  różne opłaty i składki, opłata IB 443 32 000  
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 216 329  
         
         
         
         
  Dział  801 Rozdział 85410   08-01-2016  
      data  
I.  Zatwierdzony plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2016
         
  Rodzaj zadania:   Internat      
         
      Plan na 2016r.  
  Wyszczególnienie § kwota  
1 2 3 6  
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   1 216 785  
A Wydatki bieżące   1 216 785  
  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 1 424  
   wynagrodzenia osobowe pracowników 401 752 163  
   dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 63 847  
  składki na ubezpieczenia społeczne 411 149 427  
  składki na Fundusz Pracy 412 20 611  
  zakup energii 426 160 000  
  zakup usług pozostałych 430 23 000  
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 46 313  
         
         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2016
Data udostępnienia informacji: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2016 16:02 Dodanie informacji Teresa Cybulska