Plan 2015

  Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2015
       
  Rodzaj zadania:   Gimnazjum nr 24   80 110
       
      Plan na 2015r.
  Wyszczególnienie § kwota
1 2 3 6
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   1 810 618
A Wydatki bieżące   1 810 618
  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 5 453
   wynagrodzenia osobowe pracowników 401 1 276 456
   dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 107 087
  składki na ubezpieczenia społeczne 411 252 020
  składki na Fundusz Pracy 412 35 486
  zakup materiałów i wyposażenia 421 13 480
  zakup usług pozostałych 430 12 480
  różne opłaty i składki 443 27 000
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 81 156
       
  Rodzaj zadania:  III LO    80 120
       
      Plan na 2015r.
  Wyszczególnienie § kwota
1 2 3 6
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   5 414 883
A Wydatki bieżące   5 414 883
  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 13 070
   wynagrodzenia osobowe pracowników 401 3 654 179
   dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 317 016
  składki na ubezpieczenia społeczne 411 712 656
  składki na Fundusz Pracy 412 100 345
  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 414 30 000
  wynagrodzenia bezosobowe 417 6 000
  zakup materiałów i wyposażenia 421 30 280
  zakup energii 426 260 000
  zakup usług zdrowotnych 428 6 000
  zakup usług pozostałych 430 36 500
  różne opłaty i składki 443 32 000
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 216 837
       
  Rodzaj zadania: Internat   85 410
       
      Plan na 2015r.
  Wyszczególnienie § kwota
1 2 3 6
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   1 263 130
A Wydatki bieżące   1 263 130
  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 1 459
   wynagrodzenia osobowe pracowników 401 785 258
   dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 57 666
  składki na ubezpieczenia społeczne 411 154 917
  składki na Fundusz Pracy 412 21 813
  zakup energii 426 170 000
  zakup usług pozostałych 430 24 000
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 48 017
       
  Rodzaj zadania:   Gimnazjum nr 24   80110 - Comenius
       
      Plan na 2015r.
  Wyszczególnienie § kwota
1 2 3 6
I WYDATKI OGÓŁEM, w tym:   16 640
A Wydatki bieżące   16 640
  zakup usług pozostałych 430 6 840
  podróże służbowe zagraniczne 442 9 800

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2016 16:23 Dodanie informacji Teresa Cybulska