Majątek stan na 01.01.2016

Wyszczególnienie
Wartość brutto
na 01.01.2016
Umorzenie na 01.01.2016
Wartość nieumorzona na 01.01.2016
1. Wartości  niematerialne i prawne
115 928,65
115 928,65
0,00
2. Środki trwałe(011) :
6 072 983,12
2 091 302,13
3 981 680,99
·  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
5 863 208,15
1 940 032,08
3 923 176,07
·  Urządzenia techniczne i maszyny
145 986,65
93 859,16
52 127,49
·  Środki transportu
0,00
0,00
0,00
·  Inne środki trwałe
63 788,32
57 410,89
6 377,43
3. Pozostałe środki   trwałe (013)
2 913 432,04
2 913 432,04
0,00
4. Środki trwałe  w budowie (Inwestycje)
0,00
0,00
0,00
                                                                           Suma:
9 102 343,81
5 120 662,82
3 981 680,99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2016
Data udostępnienia informacji: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2016 15:54 Dodanie informacji Teresa Cybulska