Majątek stan na 01.01.2015

Wyszczególnienie
Wartość brutto na 01.01.2015
Umorzenie na 01.01.2015
Wartość nieumorzona na 01.01.2015
1. Wartości  niematerialne i prawne
114 684,65
114 684,65
0,00
2. Środki trwałe(011) :
5 998 774,07
1 900 043,68
4 098 730,39
·  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
5 838 632,75
1 777 011,26
4 061 621,49
·  Urządzenia techniczne i maszyny
96 353,08
71 140,99
25 212,09
·  Środki transportu
0,00
0,00
0,00
·  Inne środki trwałe
     63 788,24
51 891,43
11 896,81
3. Pozostałe środki   trwałe (013)
2 740 287,13
2 740 287,13
0,00
4. Środki trwałe  w budowie (Inwestycje)
0,00
0,00
0,00
Suma:
8 853 745,85
4 755 015,46
4 098 730,39

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2016 15:50 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
20.04.2016 15:49 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
20.04.2016 15:42 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
20.04.2016 15:30 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
20.04.2016 15:08 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
20.04.2016 14:55 Dodanie informacji Teresa Cybulska