Budżet 2012

Budżet 2011

Budżet:    Plan finansowy na 2011 rok według stanu na 31.01.2011        Wydatki

lp

Wyszczególnienie

     §

      80120

1

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3020

7.898

3

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

2.111.895

4

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4040

162.147

5

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

334.667

6

Składki na fundusz pracy

4120

53.276

7

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

21.844

8

Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek

4240

    10.500

9

Zakup energii

4260

96.875

10

Zakup usług remontowych

4270

35.000

11

Zakup usług zdrowotnych

4280

3.500

12

Zakup usług pozostałych

4300

125.454

13

Opłaty za usługi internetowe

4350

350

15

Opłaty  z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.

4370

6.800

16

Podróże służbowe krajowe

4410

500

16

Różne opłaty i składki

4430

3.174

17

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

151.945

OGÓŁEM

3.125.825

  Rachunek środ.wyodrębnionych

Srodki pieniężne na początku roku 2010

             0

Przychody

    60.000

Wydatki

    60.000

  011 – Środki trwałe                                                0,00            
  013– Pozost.środ.trwałe  -                          354.588,69 

  014 – Zbiory biblioteczne -                          56.316,07

  020 – Wartości niematerialne i prawne -   35.833,22         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alina Mroczkowska
Wprowadził informację: Mirosław Wójtowicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 01.01.2011
Data udostępnienia informacji: 30.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2012 14:30 Dodanie informacji Mirosław Wójtowicz
05.10.2012 14:28 Aktualizacja treści Mirosław Wójtowicz
30.11.2011 23:38 Dodanie informacji Mirosław Wójtowicz