Budżet 2011

Budżet:    Plan finansowy na 2011 rok według stanu na 31.01.2011                                              Wydatki
lpWyszczególnienie     §      80120
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń30207.898
3Wynagrodzenia osobowe pracowników40101.962.311
4Dodatkowe wynagrodzenia roczne4040162.636
5Składki na ubezpieczenia społeczne4110327.242
6Składki na fundusz pracy412052.061
7Zakup materiałów i wyposażenia421021.844
8Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek4240    10.500
9Zakup energii426076.875
10Zakup usług remontowych427035.000
11Zakup usług zdrowotnych42803.500
12Zakup usług pozostałych4300126.810
13Opłaty za usługi internetowe4350350
15Opłaty  z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.43706.800
16Podróże służbowe krajowe4410500
16Różne opłaty i składki4430900
17Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440117.629
 OGÓŁEM 2.912.856
  Rachunek środ.wyodrębnionych
Srodki pieniężne na początku roku 2010             0
Przychody    40.000
Wydatki    40.000
011 – Środki trwałe                                              0,00             
013– Pozost.środ.trwałe  -                           354.588,69   
014 – Zbiory biblioteczne -                             56.316,07 
020 – Wartości niematerialne i prawne -         35.833,22
           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alina Mroczkowska
Wprowadził informację: Małgorzata _Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata _Partycka
Data wytworzenia informacji: 20.02.2011
Data udostępnienia informacji: 20.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2011 19:15 Aktualizacja treści Małgorzata _Partycka
20.02.2011 19:12 Dodanie informacji Małgorzata _Partycka