Budżet 2010

Budżet 2010 Budżet:    Plan finansowy na 2010 rok według stanu na 31.03.2010         Wydatki
lpWyszczególnienie     §      80120
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń30206.527
3Wynagrodzenia osobowe pracowników40101.913.364
4Dodatkowe wynagrodzenia roczne4040153.070
5Składki na ubezpieczenia społeczne4110317.592
6Składki na fundusz pracy412050.530
7Zakup materiałów i wyposażenia421038.500
8W tym rada Dzielnic 5.000
9Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek4240    12.500
10Zakup energii426064.700
11Zakup usług remontowych427049.500
12Zakup usług zdrowotnych42803.500
13Zakup usług pozostałych4300101.518
14Opłaty za usługi internetowe4350350
15Opłaty  z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.43707.200
16Podróże służbowe krajowe4410500
17Różne opłaty i składki4430  3.294
18Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440115.992
 19Szkolenie pracowników4700500
20Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego4740    1.000
21Zakup akcesoriów komputerowych47504.000
 OGÓŁEM 2.844.137
  Rachunek dochodów własnych
Srodki pieniężne na początku roku 2010   14.806
Przychody   40.000
Wydatki   40.000
  011 – Środki trwałe                                                0,00            
  013– Pozost.środ.trwałe  -                          336.246,31 
  014 – Zbiory biblioteczne -                          53.571,16  020 – Wartości niematerialne i prawne -   31.843,82            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alina Mroczkowska
Wprowadził informację: Małgorzata _Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata _Partycka
Data wytworzenia informacji: 26.05.2010
Data udostępnienia informacji: 26.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2010 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata _Partycka
26.05.2010 14:25 Dodanie informacji Małgorzata _Partycka