Budżet 2009

Budżet: Plan finansowy na 2009 rok według stanu na 01.09.2009 Wydatki

lpWyszczególnienie§80120
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń3020      7.164
3Wynagrodzenia osobowe pracowników40101.983.124
4Dodatkowe wynagrodzenia roczne4040   139.766
5Składki na ubezpieczenia społeczne4110   328.101
6Składki na fundusz pracy4120    52.198
7Zakup materiałów i wyposażenia4210   19.000
8Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek4240    16.000
 W tym Rada Dzielnic      6.000
9Zakup energii4260   64.067
10zakup usług remontowych4270    6.560
 W tym Rada Dzielnicy     3.000
11zakup usług zdrowotnych4280    3.280
12Zakup usług pozostałych4300104.200
13Opłaty za usługi internetowe4350      350
 Opłaty  z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.4370   6.500
14Podróże służbowe krajowe4410   1.000
15Różne opłaty i składki4430  3.308
16Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440110.070
17Szkolenia pracowników4700      500
18Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego4740     700
19Zakup akcesoriów komputerowych4750  2.550
 OGÓŁEM 2.848.438
  Rachunek dochodów własnych
Srodki pieniężne na początku roku 2009   11.535
Przychody   40.000
Wydatki   40.000
  013 – Środki trwałe          4.135,80             013 – Pozostałe środki trwałe                                317.379,33  
014 – Zbiory biblioteczne   50.513,23           020 – wartości niematerialne i prawne                    28.606,07 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alina Mroczkowska
Wprowadził informację: Małgorzata _Partycka
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 12.04.2010