Budżet 2008

Budżet 2008     Plan finansowy na 2008 rok według stanu na 31.12.2007         Wydatki
lpWyszczególnienie     §      80120
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń3020        6.200
3Wynagrodzenia osobowe pracowników40101.767.424
4Dodatkowe wynagrodzenia roczne4040   125.985
5Składki na ubezpieczenia społeczne4110   278.396
    
6Składki na fundusz pracy4120     44.305
7Wynagrodzenia bezosobowe41702.000
    
8Zakup materiałów i wyposażenia421016.170
9W tym rada Dzielnic 3.270
10Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek4240    18.713
 W tym Rada Dzielnic      1.500
11Zakup energii426056.761
12Zakup usług remontowych427056.290
 W tym Rada Dzielnicy 2.730
13Zakup usług zdrowotnych4280    2.650
14Zakup usług pozostałych430083.980
15Opłaty za usługi internetowe4350     200
16 Opłaty  z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.4370   4.737
17Podróże służbowe krajowe4410300
18Różne opłaty i składki4430  2.873
19Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440101.004
    
20Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego4740     450
21Zakup akcesoriów komputerowych47501.800
 OGÓŁEM 2.570.238
  Rachunek dochodów własnych
Srodki pieniężne na początku roku 2008   13.442
Przychody   40.000
Wydatki   40.000
  011 – Środki trwałe                                        4.135,80            
  013– Pozost.środ.trwałe  -                          309.031,81 
  014 – Zbiory biblioteczne -                          49.517,68  020 – Wartości niematerialne i prawne -   26.882,26           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alina Mroczkowska
Wprowadził informację: Małgorzata _Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata _Partycka
Data wytworzenia informacji: 26.05.2008
Data udostępnienia informacji: 26.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2010 14:53 Aktualizacja treści Małgorzata _Partycka
26.05.2010 14:23 Dodanie informacji Małgorzata _Partycka