Majek 2013

Aktywa trwałeStan na 01.01.2013 r.
Wartość bruttoUmorzenie
I. Wartości    niematerialne
  i  prawne
48.218,7948.218,79
II. Rzeczowe   aktywa trwałe 10.360.433,881.544.301,66
Środki trwałe (011)9.685.787,67869.655,45
 Pozostałe środki   trwałe (013)674.646,21674.646,21
Suma10.408.652,671.592.520,45

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 08.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2013 16:21 Dodanie informacji Ewa Miotke