Majątek 2016

Wyszczególnienie
Wartość brutto na 01.01.2015.
Umorzenie na 01.01.2015.
Wartość nieumorzona na 01.01.2015.
Wartość brutto na 31.12.2015.
Umorzenie na 31.12.2015.
Wartość nieumorzona na 31.12.2015.
1 Wartości niematerialne
 i prawne
53.664,00
53.664,00
-
48.707,68
48.707,68
-
2 Środki trwałe (011):
9.701.160,15
1.385.240,22
8.315.919,93
9.716.550,80
1.639.373,02
8.077.177,78
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
9.562.685,95
1.267.777,43
8.294.908,52
9.562.685,95
1.506.844,57
8.055.841,38
Urządzenia techniczne
i maszyny
128.399,98
107.388,57
21.011,41
143.790,63
122.454,23
21.336,40
Środki transportu
-
-
-
-
-
-
Inne środki trwałe
10.074,22
10.074,22
-
10.074,22
10.074,22
-
3 Pozostałe środki trwałe (013)
730.649,16
730.649,16
-
768.965,21
768.965,21
-
4 Środki trwałe
 w budowie (inwestycje)
-
-
-
-
-
-
SUMA:
10.485.473,31
2.169.553,38
8.315.919,93
10.534.223,69
2.457.045,91
8.077.177,78
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 19.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2016 13:28 Dodanie informacji Ewa Miotke