Majątek 2014

Aktywa trwałeStan na 01.01.2014 r.
Wartość bruttoUmorzenie
I. Wartości    niematerialne
  i  prawne
53.664,0053.664,00
II. Rzeczowe   aktywa trwałe 10.375.420,321.817.480,71
Środki trwałe (011)9.685.787,671.127.848,06
 Pozostałe środki   trwałe (013)689.632,65689.632,65
Suma10.429.084,321.871.144,71

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 03.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2014 12:42 Dodanie informacji Ewa Miotke