Majątek 2011

Aktywa trwałeStan na 01.01.2010r. Stan na 31.12.2010r.
Wartość bruttoUmorzenieWartość bruttoUmorzenie
I Wartości    niematerialne i   prawne58.525,3658.525,3647.969,7947.969,79
IIRzeczowe   aktywa trwałe 1.394.616,761.062.030,537.848.354,101.155.583,58
Środki trwałe(011)813.693,99481.107,767.212.598,19519.827,67
 Pozostałe środki   trwałe (013)580.922,77580.922,77635.755,91635.755,91
Suma1.453.142,121.120.555,897.896.323,891.203.553,37

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 31.01.2011
Data udostępnienia informacji: 02.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2011 11:04 Dodanie informacji Ewa Miotke