Budżet 2019

Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf
DOCHODY     36.500
Wpływy z różnych opłat 801 80120 0690         500
Dochody z najmu 801 80120 0750     35.000
Różne wpływy 801 80120 0970       1.000
WYDATKI 4.334.397
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 801 80120 3020        9.836
Wynagrodzenia osobowe pracowników 801 80120 4010  2.806.431
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 801 80120 4040     224.313
Składki na ubezpieczenie społeczne 801 80120 4110     551.806
Składki na Fundusz Pracy 801 80120 4120       76.111
Wpłaty na PFRON 801 80120 4140         1.000
Wynagrodzenia bezosobowe 801 80120 4170       20.000
Zakup materiałów i wyposażenia 801 80120 4210       38.300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 801 80120 4240         2.000
Zakup energii 801 80120 4260     217.574
Zakup usług remontowych 801 80120 4270       37.821
Zakup usług zdrowotnych 801 80120 4280         5.353
Zakup usług pozostałych 801 80120 4300     177.958
Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych 801 80120 4360         5.000
Podróże słuzbowe krajowe 801 80120 4410         1.000
Odpisy na ZFŚS 801 80120 4440     158.029
Szkolenia pracowników 801 80120 4700         1.865

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 22.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2019 11:27 Aktualizacja treści Ewa Miotke
22.05.2019 10:36 Aktualizacja treści Ewa Miotke
22.05.2019 10:34 Dodanie informacji Ewa Miotke