Budżet 2014

 WyszczególnienieDziałRozdział§Kwota
 Wydatki    
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń8018012030208.735
2Wynagrodzenia osobowe  pracowników8018012040102.464.280
3Dodatkowe wynagrodzenie  roczne801801204040201.938
4Składki na ubezpieczenie społeczne801801204110491.604
5Składki na Fundusz Pracy80180120412069.220
6Wpłaty na PFRON8018012041401.000
7Wynagrodzenia bezosobowe80180120417020.000
8Zakup materiałów
 i wyposażenia
80180120421033.000
9Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek801801204240`5.000
10Zakup energii801801204260217.000
11Zakup usług remontowych80180120427041.199
12Zakup usług zdrowotnych8018012042804.000
13Zakup usług  pozostałych80180120430097.150
14Opłaty za usługi internetowe8018012043501.000
15Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej8018012043706.000
16Podróże służbowe krajowe8018012044101.000
17Różne opłaty i składki8018012044300
18Odpisy na ZFŚS801801204440143.971
19Szkolenia pracowników8018012047001.012
3.807.109
20Jedynka Dzieciom 8019019542102.000
21Rada Dzielnicy Witomino – Radiostacja8018012042105.000
22Koszty lokali Rad Dzielnic8018019542102.500
23 8018019542601.000
24 8018019543001.300
25Stypendia socjalne8548541532401.590
 3.820.499 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 03.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2014 12:44 Dodanie informacji Ewa Miotke