Budżet 2013

 WyszczególnienieDziałRozdział§Kwota
 Wydatki    
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń8018012030208.563
2Wynagrodzenia osobowe  pracowników8018012040102.488.957
3Dodatkowe wynagrodzenie  roczne801801204040211.101
4Składki na ubezpieczenie społeczne801801204110478.215
5Składki na Fundusz Pracy80180120412067.335
6Wpłaty na PFRON8018012041401.000
7Wynagrodzenia bezosobowe80180120417020.000
8Zakup materiałów
 i wyposażenia
80180120421041.000
9Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek801801204240`1.000
10Zakup energii801801204260170.000
11Zakup usług remontowych80180120427038.099
12Zakup usług zdrowotnych8018012042804.000
13Zakup usług  pozostałych80180120430080.066
14Opłaty za usługi internetowe8018012043501.000
15Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej8018012043706.000
16Podróże służbowe krajowe8018012044101.000
17Różne opłaty i składki8018012044303.500
18Odpisy na ZFŚS801801204440140.891
19Szkolenia pracowników8018012047001.236
3.762.963
20Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów 8018011343003.000
21Rada Dzielnicy Witomino – Radiostacja8018012042105.000
22Koszty lokali Rad Dzielnic8018019542102.500
23 8018019542601.000
24 8018019543001.300
25Stypendia socjalne854854153240900
 3.776.663 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 08.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2013 16:23 Dodanie informacji Ewa Miotke