Budżet 2012

BUDŻET NA 2012 ROK  
 WyszczególnienieDziałRozdział§Kwota
 Wydatki    
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń8018012030207.562
2Wynagrodzenia osobowe  pracowników8018012040102.117.801
3Dodatkowe wynagrodzenie  roczne801801204040181.848
4Składki na ubezpieczenie społeczne801801204110354.146
5Składki na Fundusz Pracy80180120412056.341
6Wpłaty na PFRON8018012041401.000
7Wynagrodzenia bezosobowe80180120417020.000
8Zakup materiałów
 i wyposażenia
80180120421030.000
9Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek801801204240`1.000
10Zakup energii801801204260170.030
11Zakup usług remontowych80180120427024.409
12Zakup usług zdrowotnych8018012042804.000
13Zakup usług  pozostałych80180120430095.372
14Opłaty za usługi internetowe8018012043501.320
15Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej8018012043705.700
16Podróże służbowe krajowe8018012044101.000
17Różne opłaty i składki8018012044303.600
18Odpisy na ZFŚS801801204440154.791
19Szkolenia pracowników8018012047001.388
3.236.870
20Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów 8018011343005.562
 3.242.432 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 02.10.2012
Data udostępnienia informacji: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2012 12:37 Dodanie informacji Ewa Miotke