Budżet 2011


1  Rachunek dochodów własnych 2011
Środki pieniężne na początku roku 2011
0,-
Przychody
102.000,-
Wydatki
110.000,-


2  Budżet
 WyszczególnienieDziałRozdział    § 
1
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń801801203020
6.607,-
2
Wynagrodzenia osobowe pracowników801801204010
2.088.912,-
3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne801801204040
172.973,-
4
Składki na ubezpieczenia społeczne801801204110
348.330,-
5
Składki na Fundusz Pracy801801204120
55.416,-
6
Wpłaty na PFRON801801204140
4.800,-
7
Wynagrodzenia bezosobowe801801204170
40.000,-
8
Zakup materiałów i wyposażenia801801204210
28.000,-
9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek801801204240
2.000,-
10
Zakup energii801801204260
174.250,-
11
Zakup usług remontowych801801204270
33.340,-
12
Zakup usług zdrowotnych801801204280
2.780,-
13
Zakup usług pozostałych801801204300
118.138,-
14
Opłaty za usługi internetowe801801204350
1.320,-
15
Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej801801204370
4.500,-
16
Podróże słuzbowe krajowe801801204410
1.000,-
17
Rózne opłaty i składki801801204430
3.500,-
18
Odpisy na ZFŚŚ801801204440
116.703,-
19
Szkolenia pracowników801801204700
1.356,-
20
Zakup materiałów i wyposażenia801801954210
2.500,-
21
Zakup energii801801954260
1.000,-
22
Zakup pozostałych usług801801954300
1.300,-
23
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych801801956060
5.000,-
24
Zakup pozostałych usług801801134300
5.980,-
25
Składki na ubezpieczenia społeczne854854124110
99,-
26
Składki na Fundusz Pracy854854124120
16,-
27
Wynagrodzenia bezosobowe854854124170
655,-
3.220.475,-


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 08.02.2011
Data udostępnienia informacji: 02.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2011 11:01 Korekta Ewa Miotke
02.03.2011 10:44 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 10:33 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 10:19 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 10:16 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 09:59 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 09:51 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 09:42 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 09:38 poprawa szaty graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 09:34 poprawa szary graficznej Ewa Miotke
02.03.2011 08:45 Dodanie informacji Ewa Miotke