Budżet 2010


1. Rachunek dochodów własnych                                                            

 

2010
Środki pieniężne na początku roku 20100,-
Przychody71.500,-
Wydatki71.500,-

    2. Budżet
 WyszczególnienieDziałRozdział§ 
1Dochody – mieszkanie8018012007503.630,-
     3.630,-
1Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
8018012030206.426,-
2Wynagrodzenia osobowe  pracowników
8018012040102.127.492,-
3Dodatkowe wynagrodzenie  roczne
801801204040191.240,-
4Składki na ubezpieczenie społeczne
801801204110355.130,-
5Składki na Fundusz Pracy
80180120412056.498,-
6Wpłaty na PFRON
8018012041408.500,-
7Wynagrodzenia bezosobowe
80180120417040.000,-
8Zakup materiałów
 i wyposażenia

80180120421079.984,-
9Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
8018012042402.000,-
10Zakup energii
801801204260170.000,-
11Zakup usług remontowych
8018012042703.000,-
12Zakup usług zdrowotnych
8018012042802.000,-
13Zakup usług  pozostałych
801801204300154.500,-
14Opłaty za usługi internetowe8018012043502.100,-
15Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 telefonii stacjonarnej

8018012043704.500,-
16Podróże służbowe krajowe
8018012044101.000,-
17Różne opłaty i składki
8018012044302.500,-
18Odpisy na ZFŚS
801801204440114.811,-
19Szkolenia pracowników
8018012047001.000,-
20Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserokopiarskich
8018012047402.000,-
21Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80180120475010.200,-
     3.334.881,-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Małgorzata Kołomańska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2010
Data udostępnienia informacji: 30.03.2010