Majątek trwały 31.05.2017r.Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.05.2017 roku przedstawia się jak poniżej:
 
Nazwa grupy                                                     Wartość początkowa

Budynki                                                             6 841 071,26

Budowle                                                            87 130,72

Kotły i maszyny energetyczne                             130 656,96

Maszyny, urządzenia i aparaty                             2 211 584,51
ogólnego zastosowania

Specjalne maszyny, urządzenia i                         96 285,22
aparaty ogólnego zastosowania

Urządzenia techniczne                                        159 369,77

Środki transportu                                               194 417,77

Narzędzia i przyrządy oraz                                  182 078,77
ruchomości i wyposażenie

Pozostałe środki trwałe                                       1 776 615,87

Wartości niematerialne i prawne                          717 092,46

OGÓŁEM                                                            12 396 303,31

 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 07.06.2017
Data udostępnienia informacji: 07.06.2017