Majątek 31.08.2011

Majątek trwały  
   
Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.08.2011 roku                                                   przedstawia poniższa tabela:  
   
Nazwa grupy Wartość początkowa
Budynki 4 527 026,21
Budowle 87 130,72
Kotły i maszyny energetyczne 38 292,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 206 510,46
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 64 374,43
Urzadzenia techniczne 127 008,57
Środki transportu 171 259,26
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie 163 956,97
Pozostałe środki trwałe 1 417 451,84
Wartości niematerialne i prawne 54 612,09
OGÓŁEM 6 857 622,55

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 31.08.2011
Data udostępnienia informacji: 12.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:20 Korekta Krzysztof Kościelniak
12.09.2011 09:19 Dodanie informacji Paweł Włodarczak