Majątek 31.07.2014

Majątek trwały  

 
Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.07.2014 roku przedstawia poniższa tabela:
   
Nazwa grupy Wartość początkowa
Budynki 5 537 273,36
Budowle 87 130,72
Kotły i maszyny energetyczne 112 357,96
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 203 407,55
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 77 926,02
Urzadzenia techniczne 140 979,75
Środki transportu 263 849,25
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie 164 206,87
Pozostałe środki trwałe 1 448 260,27
Wartości niematerialne i prawne 506 921,32
OGÓŁEM 9 542 313,07Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 01.09.2014
Data udostępnienia informacji: 01.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:19 Korekta Krzysztof Kościelniak
01.09.2014 21:52 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak