Majątek 31.07.2010

Majątek trwały
Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.07.2010 roku przedstawia poniższa tabela:Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

3 887 734,43

Budowle

87 130,72

Kotły i maszyny energetyczne

38 292,00

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

197 450,46

Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

64 374,43

Urzadzenia techniczne

108 513,07

Środki transportu

171 259,26

Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie

163 956,97

Pozostałe środki trwałe

1 264 390,69

Wartości niematerialne i prawne

26 131,91

OGÓŁEM

6 009 233,94

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 31.07.2010
Data udostępnienia informacji: 16.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2010 07:34 Dodanie informacji Paweł Włodarczak