Majątek 31.05.11

Majątek trwały


Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.05.2011 roku                                                   przedstawia poniższa tabela:  
  
Nazwa grupyWartość początkowa
Budynki4 527 026,21
Budowle87 130,72
Kotły i maszyny energetyczne38 292,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania197 450,46
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania64 374,43
Urzadzenia techniczne127 008,57
Środki transportu171 259,26
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie163 956,97
Pozostałe środki trwałe1 465 999,02
Wartości niematerialne i prawne54 612,09
OGÓŁEM6 897 109,73

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 10.06.2011
Data udostępnienia informacji: 10.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:20 Korekta Krzysztof Kościelniak
10.06.2011 19:30 Dodanie informacji Paweł Włodarczak