Majątek 31.03.2015Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.03.2015 roku przedstawia poniższa tabela:


   
Nazwa grupy Wartość początkowa
Budynki 6 412 080,55
Budowle 87 130,72
Kotły i maszyny energetyczne 125 256,96
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 343 989,17
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 83 726,02
Urzadzenia techniczne 145 994,67
Środki transportu 263 849,25
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie 172 546,27
Pozostałe środki trwałe 1 700 381,45
Wartości niematerialne i prawne 515 832,17
OGÓŁEM 10 850 787,23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 22.04.2015
Data udostępnienia informacji: 22.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:17 Korekta Krzysztof Kościelniak
22.04.2015 22:52 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak