Majątek 30.06.2010

Majątek trwały
Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 30.06.2010 roku                                                   przedstawia poniższa tabela:  
Nazwa grupyWartość początkowa
Budynki3 887 734,43
Budowle87 130,72
Kotły i maszyny energetyczne38 292,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania197 450,46
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania64 374,43
Urzadzenia techniczne108 513,07
Środki transportu171 259,26
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie163 956,97
Pozostałe środki trwałe1 260 007,69
Wartości niematerialne i prawne26 131,91
OGÓŁEM6 004 850,94

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 30.06.2010
Data udostępnienia informacji: 20.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2010 07:31 Dodanie informacji Paweł Włodarczak