Majątek 30.04.2015

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 30.04.2015 roku przedstawia poniższa tabela:     


Nazwa grupy Wartość początkowa
Budynki 6 412 080,55
Budowle 87 130,72
Kotły i maszyny energetyczne 125 256,96
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 343 989,17
Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 83 726,02
Urzadzenia techniczne 145 994,67
Środki transportu 229 659,25
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie 172 546,27
Pozostałe środki trwałe 1 708 522,52
Wartości niematerialne i prawne 507 113,42
OGÓŁEM 10 816 019,55

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 06.05.2015
Data udostępnienia informacji: 06.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2015 00:01 Korekta Krzysztof Kościelniak
07.05.2015 00:00 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak