Majątek 28.02.2011

Majątek trwały

 
  

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na dzień 31.01.2011 roku przedstawia poniższa tabela:

  

Nazwa grupy

Wartość początkowa

Budynki

3 924 334,43

Budowle

87 130,72

Kotły i maszyny energetyczne

38 292,00

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

197 450,46

Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

64 374,43

Urzadzenia techniczne

108 513,07

Środki transportu

171 259,26

Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie

163 956,97

Pozostałe środki trwałe

1 317 673,92

Wartości niematerialne i prawne

29 341,91

OGÓŁEM

6 102 327,17

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 28.02.2011
Data udostępnienia informacji: 28.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:21 Korekta Krzysztof Kościelniak
28.02.2011 10:20 Dodanie informacji Paweł Włodarczak