Budżet 31.08.2016

Rada Miasta Gdyni uchwałą nr VI/308/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2016, do którego do dnia 31.08.2016 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach przyjętych przez Radę Miasta i Kolegium Prezydenta kształtuje się w sposób następujący:

 
Rodzaj zadania Plan na 2016 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu 785 186,00
Zadania zlecone gminy 0,00
Zadania zlecone powiatu 15 676,00
RAZEM DZIAŁ 851 800 862,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu 60 149 151,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 73 055,00
Zadania zlecone gminy 4 932 555,00
Zadania zlecone powiatu 1 402 748,00
RAZEM DZIAŁ 852 66 557 509,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu 885 295,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 15 500,00
Zadania zlecone powiatu 370 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 1 270 795,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania własne gminy i powiatu 10 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 10 000,00
OGÓŁEM 68 639 166,00


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 12.09.2016
Data udostępnienia informacji: 12.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2016 21:02 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak