Budżet 31.08.2011

Budżet

 
   

Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 02 lutego 2011 roku nr IV/60/11 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2011, do którego na dzień 31.08.2011 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:

   

Rodzaj zadania

Plan na 2010 rok

Dział 851 - Ochrona zdrowia

 

Zadania własne gminy i powiatu

527 050,00

Zadania zlecone gminy

20 750,00

Zadania zlecone powiatu

28 006,00

RAZEM DZIAŁ 851

575 806,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

 

Zadania własne gminy i powiatu

43 716 082,00

Zadania własne gminy - rad dzielnic

134 404,00

Zadania zlecone gminy

2 646 950,00

Zadania zlecone powiatu

8 518,00

RAZEM DZIAŁ 852

46 505 954,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zadania własne gminy i powiatu

5 567 950,00

Zadania własne gminy - rad dzielnic

2 500,00

Zadania zlecone powiatu

291 000,00

RAZEM DZIAŁ 853

5 861 450,00

OGÓŁEM

52 943 210,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 31.08.2011
Data udostępnienia informacji: 12.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:19 Korekta Krzysztof Kościelniak
12.09.2011 09:20 Dodanie informacji Paweł Włodarczak