Budżet 31.07.2014

Budżet  
   
Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXXVII/779/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2014, do którego na dzień 31.07.2014 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach przyjętych przez Kolegium Prezydenta kształtuje się w sposób następujący:
   
Rodzaj zadania Plan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu 122 000,00
Zadania zlecone gminy 6 000,00
Zadania zlecone powiatu 20 403,00
RAZEM DZIAŁ 851 148 403,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu 52 709 541,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 109 452,00
Zadania zlecone gminy 3 697 920,00
Zadania zlecone powiatu 7 920,00
RAZEM DZIAŁ 852 56 524 833,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu 3 001 049,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 11 200,00
Zadania zlecone powiatu 350 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 3 362 249,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania własne gminy i powiatu 121 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 121 000,00
OGÓŁEM 60 156 485,00Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 01.09.2014
Data udostępnienia informacji: 01.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:18 Korekta Krzysztof Kościelniak
01.09.2014 21:54 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak