Budżet 31.07.2010

Budżet 
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 16 grudnia 2009 roku nr XXXVIII/845/09 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2010, do którego na dzień 31.07.2010 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:
Rodzaj zadaniaPlan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy542 050,00
Zadania zlecone gminy20 100,00
Zadania zlecone powiatu47 293,00
RAZEM DZIAŁ 851609 443,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy29 778 918,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic142 094,00
Zadania własne powiatu7 986 169,00
Zadania zlecone gminy2 173 240,00
RAZEM DZIAŁ 85240 080 421,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy4 675 449,00
Zadania własne powiatu521 903,00
Zadania zlecone powiatu291 000,00
RAZEM DZIAŁ 8535 488 352,00
OGÓŁEM46 178 216,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 12.08.2010
Data udostępnienia informacji: 16.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2010 07:35 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
16.08.2010 07:33 Dodanie informacji Paweł Włodarczak