Budżet 31.05.2016

Rada Miasta Gdyni uchwałą nr VI/308/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2016, do którego do dnia 31.05.2016 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach przyjętych przez Radę Miasta i Kolegium Prezydenta kształtuje się w sposób następujący:
   
Rodzaj zadania Plan na 2016 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu 768 686,00
Zadania zlecone gminy 0,00
Zadania zlecone powiatu 15 676,00
RAZEM DZIAŁ 851 784 362,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu 57 132 469,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 75 305,00
Zadania zlecone gminy 3 648 221,00
Zadania zlecone powiatu 851 485,00
RAZEM DZIAŁ 852 61 707 480,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu 755 922,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 15 500,00
Zadania zlecone powiatu 370 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 1 141 422,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania własne gminy i powiatu 10 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 10 000,00
OGÓŁEM 63 643 264,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 31.05.2016
Data udostępnienia informacji: 31.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2016 23:41 Korekta Krzysztof Kościelniak
31.05.2016 21:09 Korekta Krzysztof Kościelniak
31.05.2016 21:06 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak