Budżet 31.05.11

Budżet 
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 02 lutego 2011 roku nr IV/60/11 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2011, do którego na dzień 31.05.2011 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:
Rodzaj zadaniaPlan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu549 550,00
Zadania zlecone gminy20 750,00
Zadania zlecone powiatu40 274,00
RAZEM DZIAŁ 851610 574,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu39 509 909,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic134 404,00
Zadania zlecone gminy2 640 560,00
RAZEM DZIAŁ 85242 284 873,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu1 824 019,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic2 500,00
Zadania zlecone powiatu291 000,00
RAZEM DZIAŁ 8532 117 519,00
OGÓŁEM45 012 966,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 10.06.2011
Data udostępnienia informacji: 10.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2011 19:31 Korekta Paweł Włodarczak
10.06.2011 19:29 Dodanie informacji Paweł Włodarczak