Budżet 31.03.2015Rada Miasta Gdyni uchwałą nr IV/43/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2015, do którego na dzień 31.03.2015 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach przyjętych przez Kolegium Prezydenta kształtuje się w sposób następujący:


   
Rodzaj zadania Plan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu 1 307 500,00
Zadania zlecone gminy 6 000,00
Zadania zlecone powiatu 17 406,00
RAZEM DZIAŁ 851 1 330 906,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu 53 506 524,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 75 859,00
Zadania zlecone gminy 2 947 000,00
Zadania zlecone powiatu 0,00
RAZEM DZIAŁ 852 56 529 383,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu 684 533,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 8 000,00
Zadania zlecone powiatu 360 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 1 052 533,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania własne gminy i powiatu 100 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 100 000,00
OGÓŁEM 59 012 822,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 22.04.2015
Data udostępnienia informacji: 22.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 21:18 Korekta Krzysztof Kościelniak
22.04.2015 22:49 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
22.04.2015 22:46 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak